Vytvořte si webové stránky
 
 
Roman Fojtík F-air servis TZB
 
Bučkova 4
Brno
627 00
 
Česká republika
IČ:869 80 441
DIČ:CZ7802254757

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 
Navigace: Požární ochrana > ČSN

ČSN

Rychlost.cz - poptávka připojení

01  - OBECNÁ TŘÍDA

    Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 01 3454 Technické výkresy- Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace 02 2006   a
ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 06 1997 01 3495 z 20.12.1984 a
ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích 08 2017   a
ČSN 01 8003 Z1 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích 04 2021   a
ČSN 01 8013 Požární tabulky 21.7.1964   a
ČSN 01 8013 Za Požární tabulky 05 1966   a
ČSN 01 8013 Z2 Požární tabulky 11 1995   a

 

02  - STROJNÍ SOUČÁSTI

    Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 02 9002 UCPÁVKY Názvosloví a rozdělení 15.6.1978   a

 

03  - STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 03 8242 ČSN EN 16623 Nátěrové hmoty - Reaktivní nátěry pro ochranu kovových podkladů před požárem - Definice, požadavky, charakteristiky a označování 09 2015   a
           

 

04  - SLÉVÁRENSTVÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

05  - SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 05 5905 ČSN EN ISO 13585 Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení 06 2013   a

 

06  - TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA

    Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 12 1997 06 1008 z 18.8.1986 t
         

 

07  - KOTLE

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 07 8461 ČSN EN 14678-1 Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 1: Výdejní stojany 09 2013   a
ČSN 07 8461 ČSN EN 14678-2+A1 Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 2: Komponenty, vyjma výdejních stojanů, a požadavky na instalaci 09 2012   a
ČSN 07 8461 ČSN EN 14678-3 Zařízení a příslušenství na LPG - Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice - Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových objektech 09 2013   a

 

08  - TURBÍNY

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

09  - SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

10  - KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

11  - ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

12  - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZEN

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 12 0550 ČSN EN 12236 Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost 08 2002   a
ČSN 12 0551 ČSN EN 15727 Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a azkoušení 10 2010   a
ČSN 12 0552 ČSN EN 15650 Větrání budov – Požární klapky 09 2010   f
ČSN 12 0552 ČSN EN 15650 Větrání budov – Požární klapky 01 2012 12 0552 z 09 2010 t
ČSN 12 0553 ĆSN EN 15780 Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení 05 2012   a
ČSN 12 0554 ČSN EN 16573 Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla 09 2017   a
ČSN 12 3061   Vzduchotechnika - VENTILÁTORY Předpisy pro měření 29.9.1986   a
ČSN 12 400 JK 429 Vzduchotechnika ODLUČOVAČE A FILTRY Společná ustanovení 29.9.1986   a
ČSN 12 4000 Za   Vzduchotechnika - Odlučovače a filtry - Společná ustanovení 12 1989   a
ČSN 12 7030 ČSN EN 1751 Větrání budov - Koncové prvky vzduchotechnických zařízení - Aerodynamické zkoušky klapek  aventilů 04 2014   a
ČSN 12 7031 ČSN EN 12599 Větrání budov - Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení 05 2013   a
ČSN 12 7032 ČSN EN 13264 Větrání budov - Podlahová koncová vzduchotechnická zařízení - Klasifikační zkoušky konstrukce 11 2001   a
ČSN 12 7033 ČSN EN 13181 Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem 04 2002   a
ČSN 12 7034 ČSN EN 12589 Větrání budov - Koncové součásti - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstatováním a proměnným průtokem 04 2002   a
ČSN 12 7035 ČSN EN 13030 Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním deštěm 06 2002   a
ČSN 12 7041 ČSN EN 15423 Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů 08 2011   a
ČSN 13 7100   Drobné armatúry, Drobné armatúry, Všeobecné technické predpisy 7.5.1963   a
ČSN 13 7100 Za   Drobné armatúry, Drobné armatúry, Všeobecné technické predpisy 12 1965   a
ČSN 13 7100 Zb   Drobné armatúry, Drobné armatúry, Všeobecné technické predpisy 11 1988   a
ČSN 13 7103 ČSN EN 816 Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10 06 2018   a
ČSN 13 7105 ČSN EN 1111 Zdravotnětechnické armatury - Termostatické směšovací baterie (PN 10) - Obecné technické podmínky 08 2018   a
ČSN 12 7134 ČSN EN 16282-7 Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru 03 2018   a

 

13  - ARMATURY A POTRUBÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 13 7111 ČSN EN 1074-6 Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty 07 2009   a

 

14  - CHLADICÍ TECHNIKA

    Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 14 0120 Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob 06 2011 14 0120 z 06 2002 a
ČSN 14 0647 Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby 10 2017 14 0647 z 06 2017 a
ČSN 14 0647 Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení  dokumentace 10 2017 14 0647 z 06 2017 a
ČSN 14 0647 Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob 10 2017 14 0647 z 06 2017 a
ČSN 14 0647 Chladící zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace 10 2017 14 0647 z 06 2017 a

 

15  - VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

16  - VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 16 6210 ČSN EN 16035 Seznam vlastností stavebního kování (HPS) - Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech 07 2013   a
ČSN 16 6238 ČSN EN 14637 Stavební kování - Elektricky řízený zádržný systém pro požární dveře - Požadavky, zkušební metody, použití a údržba 04 2008   a

 

17  - JEMNÁ MECHANIKA

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

18  - PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

19  - OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

20  - OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

21  - TVÁŘECÍ STROJE

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

22  - NÁSTROJE

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

23  - NÁŘADÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

24  - UPÍNACÍ NÁŘADÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

25  - MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

26  - ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 26 0368 ČSN EN 14973 Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost 09 2016   a
ČSN 26 0369 ČSN EN 12882 Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost 02 2016   a
ČSN 26 0372   Dopravní pásy s textilní kostrou Zkoušení požárně technických vlastností 2.2.1987   a
ČSN 26 0372 Z1   Dopravní pásy s textilní kostrou Zkoušení požárně technických vlastností 11 1992   a
ČSN 26 0372 Z2   Dopravní pásy s textilní kostrou Zkoušení požárně technických vlastností 01 1997   a

 

 27  - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ ASILNIČNÍ PRÁCE

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 27 3022 ČSN EN 17064 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru 10 2019   a
ČSN 27 4003 ČSN EN 81-58 Bezpečnostní předpisy prro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří 01 2019   a
ČSN 27 4003 ČSN EN 81-72 ed.2 Bezpečnostní předpisy prro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů ´Část 72: Požární výtahy 01 2016   a
ČSN 27 4003 ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy prro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů ´Část 73: Funkce výtahů při požáru 12 2016   a
ČSN 27 4014 Z1   Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy      

28  - KOLEJOVÁ VOZIDLA

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 28 0160 ČSN EN 45545-1 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně 10 2013   a
ČSN 28 0160 ČSN EN 45545-2+A1 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí 04 2016   a
ČSN 28 0160 ČSN EN 45545-2+A1 OPR1 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí 01 2018   a
ČSN 28 0160 ČSN EN 45545-3 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran 10 2013   a
ČSN 28 0160 ČSN EN 45545-3 OPR1 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran 09 2014   a
ČSN 28 0160 ČSN EN 45545-4 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hllediska požární bezpečnosti 10 2013   a
ČSN 28 0160 ČSN EN 45545-5+A1 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení  včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodící dráhou a magneticky nadnášených vozidel 04 2016   a
ČSN 28 0160 ČSN EN 45545-6 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení 10 2013   a
ČSN 28 0160 ČSN EN 45545-7 Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny 10 2013   a
ČSN 28 0161 ČSN EN 16989 Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru 04 2019   a
ČSN 28 0162 ČSN EN 17084 Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent 07 2019   a
ČSN 28 0162 ČSN EN 17084 OPR1 Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent 10 2020   a

 

30  - SILNIČNÍ VOZIDLA

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

31  - LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 31 1725 ČSN EN 3475-417 Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 417: Požární odolnost kabelů uvnitř kabelového svazku 12 2009   a
ČSN 31 1827 ČSN EN 4708-106 Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 106: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -30 °C až 150 °C - Norma výrobku 04 2019   a
ČSN 31 1827 ČSN EN 4708-108 Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 108: Trubičky s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -65 °C až 150 °C - Norma výrobku 04 2020   a
ČSN 31 1841 ČSN EN 4840-101 Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 101: Polyolefinové, polotuhé s omezeným nebezpečím požáru - Pracovní teplota -30 °C až 105 °C - Norma výrobku 02 2019   a
ČSN 31 7033 ČSN EN 2824 Letectví a kosmonautika - Chování nekovových materiálů při požáru pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře a plynných složek v kouři uvolněných z metriálů - Zkušební zařízení, zkušební přístroje a zkušební prostředky 05 2012   a

 

32  - LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZEN

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 32 0240 ČSN EN ISO 9094 Malá plavidla - Požární ochrana 02 2018   a
ČSN 32 5008 ČSN EN ISO 15541 Lodě a lodní technika - Požárně odolné hadicové sestavy - Požadavky na zkušební zařízení 04 2002   a
ČSN 32 5090 ČSN EN ISO 15540 Lodě a lodní technika -Požární odolnost hadicových armatur - Metody zkoušení 03 2002   a
ČSN 32 5700   Požární ustanovení pro instalaci topidel na vnitrozemských plavidlech 10.11.1978   a

 

33 - ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 33 0620 ČSN EN 50553 Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel 01 2013   a
ČSN 33 0620 ČSN EN 50553 OPR1 Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel 09 2014   a
ČSN 33 0620 ČSN EN 50553 A1 Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel 02 2017   a
ČSN 33 0620 ČSN EN 50553 A2 Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel 07 2020   a
ČSN 33 2340 ed2   Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin 08 2010 332340 z 24.7.1979 a
ČSN 33 2340 ed2 OPR1   Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin 04 2014   a
ČSN 33 4590 ČSN EN 50130-4 ed.2 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci 05 2012   a
ČSN 33 4590 ČSN EN 50130-4 ed.2 ZA1 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci 04 2015   a

 

34 - ELEKTROTECHNIKA

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 34 2710 JK 404 Předpisy pro zařízení Elektrické požární signalizace 15.8.1977   a
ČSN 34 2710 Za   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 12.1979 34 2710 z 15.8.1977 a
ČSN 34 2710  b-7/1985   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 1.9.1985   a
ČSN 34 2710 Zc   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 03 1990   a
ČSN 34 2710 Z4   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 10 1994   a
ČSN 34 2710 Z5   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 09 1997   a
ČSN 34 2710 Z6   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 02 1999   a
ČSN 34 2710 Z7   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 10 2001   a
ČSN 34 2710 Z8   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 12 2001   a
ČSN 34 2710 Z9   Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace 05 2007   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod 09 1997   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod 09 2011 54-1 (34 2710) z 09 1997 a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna 02 1999   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-2 změna A1 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna 05 2007   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-3 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény 04 2002   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-3 změna A1 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény 06 2003   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-3 změna A2 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény 01 2007   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-3 ed 2 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení 05 2017   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-3 ed 2 Z1 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení 07 2019   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-3+A1 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení 07 2019   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj 02 1999 články 70 a 71 ČSN 34 2710 z 15.8.1977 a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-4 změna A1 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj 09 2003   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-4 změna A2 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj 03 2007   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-5 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče 12 2001 články 117, 118, 330 a 331 ČSN 34 2710 z 15.8.1977 a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-5 změna A1 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče 06 2003   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-5 ed.2 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče 04 2017   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-5 ed.2 Z1 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot 02 2019   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-5+A1 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot 02 2019   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-7 Elektrická požární signalizace –
Část 7: Hlásiče kouře – Hlásiče bodové
využívající rozptýleného světla, vysílaného
světla nebo ionizace
10 2001   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-7 změna A1 Elektrická požární signalizace –
Část 7: Hlásiče kouře –
Hlásiče bodové využívající
rozptýleného světla, vysílaného
světla nebo ionizace
06 2003   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-7 změna A2 Elektrická požární signalizace –
Část 7: Hlásiče kouře –
Hlásiče bodové využívající
rozptýleného světla, vysílaného
světla nebo ionizace
12 2006   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-7 Z1 Elektrická požární signalizace –
Část 7: Hlásiče kouře –
Hlásiče bodové využívající
rozptýleného světla, vysílaného
světla nebo ionizace
11 2018   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-7 ed.2 Elektrická požární signalizace –
Část 7: Hlásiče kouře –
Bodové hlásiče využívající
rozptýlené světlo, vysílané
světlo nebo ionizaci
11 2018   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-10 Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamane - Bodové hlásiče 12 2002   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-10 změna A1 Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamane - Bodové hlásiče 05 2006   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-11 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče 03 2002   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-11 změna A1 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče 05 2006   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-12 Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární využívající optického světelného paprsku 07 2003   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-12 ed2 Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek 06 2017   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-13 Elektrická požární signalizace –
Část 13: Posouzení kompatibility komponentů systému
12 2005   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-13+A1 Elektrická požární signalizace –
Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému
06 2020   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-14 Elektrická požární signalizace –
Část 14: Návody pro plánování, projektování,
montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu
12 2005   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení 06 2008   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení 12 2008 EN 54-16 (34 2710) z 06 2008 a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-17 Elektrická požární signalizace –
Část 17: Izolátory
07 2006   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-18 Elektrická požární signalizace –
Část 18: Vstupní/výstupní zařízení
06 2006   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-18 oprava 1 Elektrická požární signalizace –
Část 18: Vstupní/výstupní zařízení
09 2007   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-20 Elektrická požární signalizace –
Část 20: Nasávací hlásiče
01 2007   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-20 oprava 1 Elektrická požární signalizace –
Část 20: Nasávací hlásiče
02 2009   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-21 Elektrická požární signalizace –
Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení
01 2007   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-22+A1 Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot 06 2020   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-23 Elektrická požární signalizace –
Část 23: Požární poplachová zařízení –
Optická výstražná zařízení
10 2010   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-24 Elektrická požární signalizace –
Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné
systémy – Reproduktory
06 2008   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-24 Elektrická požární signalizace –
Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné
systémy – Reproduktory
02 2009   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-25 Elektrická požární signalizace –
Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
06 2008   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-25 Elektrická požární signalizace –
Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
01 2009   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-25 OPR1 Elektrická požární signalizace –
Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
12 2010   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-25 OPR2 Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje 05 2012   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-26 Elektrická požární signalizace - Ćást 26: Hlásiče oxidu uhelnatého - Bodové hlásiče 05 2017   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-27 Elektrická požární signalizace - Ćást 27: hlásiče kouře pro potrubí 06 2016   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-28 Elektrická požární signalizace - Ćást 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot 05 2016   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-29 Elektrická požární signalizace - Ćást 29: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových a teplotních senzorů 06 2016   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-30 Elektrická požární signalizace - Ćást 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů oxidu uhelnatého a teplotních senzorů 06 2016   a
ČSN 34 2710 ČSN EN 54-31+A1 Elektrická požární signalizace - Ćást 30: Multisenzorové hlásiče požáru - Bodové hlásiče využívající kombinaci senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelné teplotních senzorů 07 2016   a
ČSN 34 2710 ČSN P CEN/TS 54-32 Elektrická požární signalizace - Ćást 32: Projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržba hlasových výstražných systémů. 09 2015   a
ČSN 34 2710   Elektrická požární signalizace – Projektování,
montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
09 2011 34 2710 z 1977-08-15 a ČSN P CEN/TS 54-14 (34 2710) z 12 2005 a
ČSN 34 2710 Z1   Elektrická požární signalizace – Projektování,
montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
08 2013   a

 

 

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 34 3085 ed.2   Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách 11 2013   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-1-10 ed.2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice 09 2017   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-1-11 ed.2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí 04 2016   a
ČSN 34 5615 ČSN EN IEC 60695-1-12 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost 10 2020   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-1-20 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod 11 2016   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-1-21 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod 07 2017   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-1-30 ed.3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice 11 2017   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-1-40 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny 10 2014   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-2-10 ed2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup 01 2014   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-2-11 ed2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT) 01 2015   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-2-12 ed2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI) 09 2011   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-2-12 ed2 A1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI) 10 2014   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-2-13 ed2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT) 09 2011   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-2-13 ed2 A1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT) 10 2014   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-4 ed3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků 03 2013   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-5-1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod 10 2003   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-6-1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod 02 2006   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-6-1 ed2 A1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod 05 2011   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-6-2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod 05 2012   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-6-2 Z1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod 03 2019   a
ČSN 34 5615 ČSN EN  IEC 60695-6-2 ed2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod 03 2019   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-7-1 ed3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod 04 2011   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-7-2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod 06 2012   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-7-3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interakce výsledků zkoušek 06 2012   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-8-1 ed.3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod 08 2017   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-8-2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod 09 2017   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-9-1 ed.3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod 02 2014   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-9-2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod 12 2014   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-10-2 ed.2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou 12 2014   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-10-3 ed.2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání 07 2017   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-11-2 ed.3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamanem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod 02 2018   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-11-3 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamanem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek 05 2013   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-11-4 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamanem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek 07 2012   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-11-5 ed.2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamanem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod 11 2017   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-11-10 ed.2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku 03 2014   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-11-10 ed.2 OPR1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku 03 2016   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-11-20 ed.2 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500W 02 2016   a
ČSN 34 5615 ČSN EN 60695-11-20 ed.2 OPR1 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500W 08 2018   a
346553
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 165: Vytlačované polyolefinové trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru
1.2005      
346553

ČSN EN 60684-3-216

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru
11.2005    
346553  
7.2014
   
346553  
3.2020
   
346553
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru
3.2020    
346557
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 101: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných polyolefinových polotuhých dílů s omezeným nebezpečím požáru
12.2010    
ČSN 34 7105 ČSN EN 50200 ed3 Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech 08 2016   a
ČSN 34 7106 ČSN EN 50362 Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné silové a ovládací kabely velkých průměrů pro použití v nouzových obvodech 08 2003   a
ČSN 34 7106 ČSN EN 50362 Z1 Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné silové a ovládací kabely velkých průměrů pro použití v nouzových obvodech 04 2020   a
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení
05 2005    
347107   5 2016    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen
4/2005    
347107   5/2015    
347107   4/2017    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic
4/2005    
347107   5/2016    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení
05/2005    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen
4/2005    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení
7/2010    
347107   5/2019    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení
5.2019     
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R
7/2010    
347107   5/2019    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R
5.2019     
347107  
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R
7/2010    
347107   5/2019    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A
5.2019    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A
7/2010    
347107   5/2019    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B
7/2010    
347107   5/2019    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B
5.2019      
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C
7.2010    
347107   05 2019    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C
5.2019     
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D
07 2010    
347107   05 2019    
347107
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D
5.2019      
347113
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky
01/2012    
347113   02/2017    
347113   05/2013    
ČSN 34 7113 ČSN EN 50577 Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace) 10 2016   a
ČSN 34 7115 ČSN EN IEC 60331-1 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830°C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm 04 2020   a
ČSN 34 7115
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C
10/2001    
ČSN 34 7115
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně
10/2001    
ČSN 34 7115
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat
10/2001    
ČSN 34 7115
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny
10/2001    
ČSN 34 7410 ČSN EN 50525-3-11 Elektrické kabely - Nízkonapě´tové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu 12 2011   a
ČSN 34 7410 ČSN EN 50525-3-21 Elektrické kabely - Nízkonapě´tové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu 12 2011   a
ČSN 34 7410 ČSN EN 50525-3-31 Elektrické kabely - Nízkonapě´tové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu 12 2011   a
ČSN 34 7410 ČSN EN 50525-3-41 Elektrické kabely - Nízkonapě´tové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (U0/U) včetně - Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu 12 2011   a
ČSN 34 7660-100   Kabely s nízkým požárním nebezpečím pro jmenovité napětí 0,6/1kV - Oddíl 100: Kabely bez koncentrického jádra 09 2017   a
347661
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky
3/2009    
347661
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Jednožilové kabely
3/2009    
347661
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Vícežilové kabely
3/2009    
347661
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Jednožilové kabely
3/2009    
347661
Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Vícežilové kabely
3/2009    
347662
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky
5/2003    
347662   1/2020    
347662
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Obecné požadavky
11/2020    
347662
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely
5/2003    
347662   11/2020    
347662
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely
11/2020    
347662
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště
5/2003    
347662   11/2020    
347662
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné s redukovanou tloušťkou pláště
11/2020    
347662
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště
5/2003    
347662   11/2020    
347662
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové stíněné nebo nestíněné kabely s pláštěm
11/2020    
347663
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody
6/2003    
347663   11/2020    
347663
Drážní zařízení – Kabely pro drážní vozidla se speciálními požárními vlastnostmi – Zkušební metody
11/2020    
347664
Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití
7/2014    
347664   2/2018    
347665
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky
2/2009    
347665   2/2014    
347665
Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C
2/2009    
347665   2/2014    
ČSN 34 7819 ČSN EN 50289-4-11 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-11: Zkušební metody vlivů prostředí - Metoda horizontální integrované požární zkoušky 12 2002   a
ČSN 34 7819 ČSN EN 50289-4-16 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru 07 2017   a

 

35 - ELEKTROTECHNIKA

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 35 4106 ČSN EN 60669-2-6 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvlástní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla 02 2013   a
ČSN 35 9225 ČSN EN 50582 Postup zhodnocení integrity obvodu optických vláken v kabelu v rámci odolnosti při požárním zkoušení 03 2017   a

 

36 - ELEKTROTECHNIKA

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 36 1050 ČSN EN 50615 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek 09 2015   a
           

 

37 - ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA

      Datum vydání Nahrazuje  
           

 

38 - ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

      Datum vydání Nahrazuje  
3866 Zařízení pro zkapalněný plyn
ČSN 38 6623 ČSN EN 12065 Zařízení pro zkapalněný zemní pyn - Zkoušení koncentrátů pěnidel určených pro výrobu střední a těžké pěny a zkoušení hasicích prášků pro hašení požárů 08 1998   a
           
           

 

 

      Datum vydání Nahrazuje  
3890 Požární předpisy, veobecně, bezpečnost a hasící přístroje
ČSN 38 9000 ČSN ISO 8421-1 Požární ochrana - Slovník - Část 1: Obecné termíny a jevy požáru 07 1996   a
ČSN 38 9000 ČSN ISO 8421-2 Požární ochrana - Slovník - Část 2: Požární ochrana staveb 07 1996   a
ČSN 38 9000 ČSN ISO 8421-6 Požární ochrana - Slovník - Část 6: Evakuace a únikové prostředky 07 1996   a
ČSN 38 9000 ČSN ISO 8421-7 Požární ochrana - Slovník - Část 7: Prostředky pro detekci a potlačení výbuchu 07 1996   a
ČSN 38 9030 ČSN EN 615 Požární ochrana - Hasiva - Technické podmínky pro prášky (kromě prášků pro třídu požáru D) 10 2009 38 9030 z 12 1996 a
ČSN 38 9031 ČSN EN ISO 5623 Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý 04 2013   a
ČSN 38 9032 ČSN EN 27201-1 Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301 03 1997   a
ČSN 38 9032 ČSN EN 27201-2 Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu 03 1997   a
3891 Požární předpisy, veobecně, bezpečnost a hasící přístroje
ČSN 38 9101 ČSN EN 2 Třídy požárů 06 1994   a
ČSN 38 9101 ČSN EN 2 A1 Třídy požárů 05 2005   a
ČSN 38 9162 ČSN ISO 11602-2 Požární ochrana - Přenosné a pojízdné hasící přístroje - Část 2: Prohlídka a údržba 12 2002   a
           
           

 

 

      Datum vydání Nahrazuje  
3892 Stabilní hasicí zařízení
ČSN 38 9201   Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí 10 2012 389201 z 03 2002 a
ČSN 38 9201 ČSN EN 671-2 ed.2 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí 10 2012 38 9201 z 03 2002 a
ČSN 38 9201 ČSN EN 671-3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí 09 2009 38 9201 z 02 2001 a
ČSN 38 9231 ČSN EN 12094-5 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče 11 2006   a
ČSN 38 9231 ČSN EN 12094-9 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 9: Požadavky a zkušební metody pro speciální hlásiče požáru 08 2003   a
ČSN 38 9231 ČSN EN 12094-13 Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 13: Požadavky a zkušební metody pro zpětné ventily 12 2002   a
ČSN 38 9255 ČSN EN 16750 Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba 01 2018    
ČSN 38 9255 ČSN EN 16750+A1 Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba 12 2020   a
ČSN 38 9290 ČSN EN 16327 Hašení požáru - Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS) 04 2014   a
3893 Stříkačky a vozy
ČSN 38 9300 ČSN P CEN/TS 15989 Požární automobily a věcné prostředky - Grafické symboly pro ovládače, zobrazovací zařízení a pro značení 09 2015   a
ČSN 38 9301 ČSN EN 1846-1 Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení 10 2011   a
ČSN 38 9301 ČSN EN 1846-2+A1 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení 02 2014   a
ČSN 38 9301 ČSN EN 1846-2+A1 OPR1 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení 03 2019   a
ČSN 38 9301 ČSN EN 1846-3 Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení 06 2014   a
ČSN 38 9305 ČSN EN 14466+A1 Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky 03 2009   a
ČSN 38 9310 ČSN EN 1028-1+A1 Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Ćást 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky 03 2009   a
ČSN 38 9310 ČSN EN 1028-2+A1 Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Ćást 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků 10 2008   a
ČSN 38 9315 ČSN EN 14710-1+A2 Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky 05 2009   a
ČSN 38 9315 ČSN EN 14710-2+A2 Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků 05 2009   a
ČSN 38 9331 ČSN EN 14043 Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody 10 2014   a
ČSN 38 9332 ČSN EN 14044 Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody 10 2014   a
           
           

 

 

      Datum vydání Nahrazuje  
3894 Požární bezpečnost, přísušenství sací a útočné
ČSN 38 9403   Požární armatury - Sací koše 11 2008   a
ČSN 38 9409   Požární armatury Sací šroubení Rozměry 19.5.1981   a
ČSN 38 9412 JK 449 811 Požární armatury Přesuvné matice Rozměry 19.5.1981   a
ČSN 38 9424 JK 449 811 Požární armatury Víčka sacích šroubení Rozměry 19.5.1981   a
ČSN 38 9426   Požární armatury - Sběrač 08 2002 38 9426 z 11.5.1966 a
ČSN 38 9427   Požární armatury - Spojky 04 2003   a
ČSN 38 9427 Z1   Požární armatury - Spojky 09 2014   a
ČSN 38 9441   Požární armatury - Hydrantový nástavec 08 2002 38 9441 z 26.10.1966 a
ČSN 38 9441 Z1   Požární armatury - Hydrantový nástavec 08 2008   a
ČSN 38 9460 ČSN EN 16712-1 Přenosné prostředky pro dodávků hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 1: Přiměšovače PN 16 01 2016   a
ČSN 38 9460 ČSN EN 16712-2 Přenosné prostředky pro dodávků hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 2: Savičky přiměšovače 01 2016   a
ČSN 38 9460 ČSN EN 16712-3 Přenosné prostředky pro dodávků hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 3: Ruční proudnice PN 16 na těžkou a střední pěnu 01 2016   a
ČSN 38 9460 ČSN EN 16712-4 Přenosné prostředky pro dodávků hasiv požárními čerpadly - Přenosná pěnotvorná zařízení - Část 4: Generátory lehké pěny PN 16 10 2018   a
ČSN 38 9480 ČSN EN 15182-1 Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Obecné požadavky 02 2020   a
ČSN 38 9480 ČSN EN 15182-2 Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16 02 2020   a
ČSN 38 9480 ČSN EN 15182-3 Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16 02 2020   a
ČSN 38 9480 ČSN EN 15182-4 Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40 02 2020   a
ČSN 38 9481   Požární armatury - Rozdělovač 08 2002   a
ČSN 38 9481 Z1   Požární armatury - Rozdělovač 08 2008   a
ČSN 38 9482 ČSN EN 15767-1 Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 1: Všeobecné požadavky na přenosné lafetové proudnice 12 2009   a
ČSN 38 9482 ČSN EN 15767-2 Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 2: Vodní hubice 12 2009   a
ČSN 38 9482 ČSN EN 15767-3 Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 3: Pěnotvorná zařízení 12 2010   a
ČSN 38 9490   Požární zařízení - Clonová proudnice 52 11 2008   a
3895 Požární bezpečnost, přísušenství sací a útočné
ČSN 38 9501   Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení 07 2018 38 9501 z 10 2014 a
ČSN 38 9502 ČSN EN ISO 14557 Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami 08 2003   a
ČSN 38 9502 ČSN EN ISO 14557 A1 Požární hadice - Pryžové a plastové sací hadice a hadice s koncovkami 04 2008   a
ČSN 38 9502 ČSN EN 1947 Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily 07 2018   a
ČSN 38 9504   Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení 07 2018   a
ČSN 38 9505 ČSN EN 15889 Požární hadice - Zkušební metody 01 2012   a
ČSN 38 9511 ČSN EN 14339 Podzemní požární hydranty 02 2006   a
ČSN 38 9512 ČSN EN 14384 Nadzemní požární hydranty 02 2006   a
           

 

 

      Datum vydání Nahrazuje  
3896 Prevence a ochrana proti výbuchu
           
           
           

 

 

      Datum vydání Nahrazuje  
3897 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla
ČSN 38 9700   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany 02 2006   a
ČSN 38 9700 Z A1   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany 11 2006   a
ČSN 38 9700   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla 05 2020   a
ČSN 38 9700 ed2   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla 12 2017   a
ČSN 38 9700   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 4: Instalování zařízení pro odvod kouře a tepla 04 2010   a
ČSN 38 9700   Předběžná TN Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla 03 2008   a
ČSN 38 9700   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na prncipu rozdílu tlaků - Sestavy 02 2006   a
ČSN 38 9700   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 7: Potrubí pro odvod kouře 10 2011   a
ČSN 38 9700   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 8: Klapky pro odvod kouře 10 2011   a
ČSN 38 9700   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií 05 2006   a
ČSN 38 9700 OPR1   Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií 09 2007   a

 

 

      Datum vydání Nahrazuje  
3898 Požární bezpečnost, výstroj a výzbroj
ČSN 38 9800 ČSN EN 1147 Přenosné žebříky pro hasiče 10 2010   a
ČSN 38 9804   Nastavovací žebřík 2.6.1971   a
ČSN 38 9833 ČSN EN 1568-1 ed.2 Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou 05 2018   a
ČSN 38 9833 ČSN EN 1568-2 ed.2 Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou 05 2018   a
ČSN 38 9833 ČSN EN 1568-3 ed.2 Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou 05 2018   a
ČSN 38 9833 ČSN EN 1568-4 ed.2 Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou 05 2018   a

 

39 - ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

40 - JADERNÁ TECHNIKA

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

41 - HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

42 - HUTNICTVÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

43 - HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

44 - HORNICTVÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

45 - HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 45 0010 ČSN EN ISO 13702 Naftový a plynárenský průmysl - Kontrola a zmírňování požárů a explozí příbřežních produkčních zařízení - Požadavky a návod 02 2016    
ČSN 45 1650 ČSN P CEN ISO/TS 27469 Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro protipožární klapky 02 2012   a

 

46 - ZEMĚDĚLSTVÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
4668 Rybářství
           

 

47 - ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

48 - LESNICTVÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

49 - PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

50 - PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

51 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

56 - VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

57 - VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

58 - VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

62 - PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

63 - PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

64 - PLASTY

      Datum vydání Nahrazuje  
6404 Požárně technické vlastnosti
ČSN 64 0405 ČSN EN ISO 15791-1 Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod 06 2014   a
ČSN 64 0415 ČSN EN ISO 25762 Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny 04 2014   a

 

65 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
6501 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy
ČSN 65 0120 ČSN EN 15493 Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti 07 2020   a
6502 Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy
ČSN 65 0201   Hořlavé kapaliny Provozovny a sklady 6.5.1991   a
ČSN 65 0201 Z2   Hořlavé kapaliny Provozovny a sklady 1.6.1994   a
ČSN 65 0201 Z4   Hořlavé kapaliny Provozovny a sklady 11 1999   a
ČSN 65 0201 Z5   Hořlavé kapaliny Provozovny a sklady 08 2000   a
ČSN 65 0201   Hořlavé kapaliny – Prostory
pro výrobu, skladování a manipulaci
08 2003   a
ČSN 65 0201 Z1   Hořlavé kapaliny – Prostory
pro výrobu, skladování a manipulaci
02 2006   a
ČSN 65 0201   Hořlavé kapaliny – Plnění a stáčecí výdejní čerpací stanice 09 1995    
ČSN 65 0201 Z 1   Hořlavé kapaliny – Plnění a stáčení –
Výdejní čerpací stanice
03 1999    
ČSN 65 0201 Z2   Hořlavé kapaliny – Plnění a stáčení – Výdejní
čerpací stanice
09 2012    
ČSN 65 0202   Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice 09 1995   a
ČSN 65 0202 Z1   Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice 03 1999   a
ČSN 65 0202 Z2   Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice 09 2012   a
6565 Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost
ČSN 65 6525 ČSN ISO 19880-1 Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky 09 2020   a
ČSN 65 6525 ČSN ISO 19880-8 Plynný vodík -Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva 09 2020   a

66 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

67 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

68 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

69 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
6972 Kryogenické nádoby
ČSN 69 7280 ČSN EN 17127 Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnícími protokoly 05 2019   a
6991 Příslušenství k nádržím a benzinovým čerpacím stanicím
ČSN 69 9112 ČSN EN 13012 Benzínové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí 03 2017   a
ČSN 69 9117 ČSN EN 13617-1 Benzínové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek 03 2013   a
ČSN 69 9117 ČSN EN 13617-2 Benzínové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na kosntrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích 03 2013   a
ČSN 69 9117 ČSN EN 13617-3 Benzínové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur 03 2013   a
ČSN 69 9117 ČSN EN 13617-4 Benzínové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích 03 2013   a
ČSN 69 9122 ČSN EN 15268 Benzínové čerpací stanice - Bezpečnostní požadavky na konstrukci sestav ponorných čerpadel 05 2009   a

 

70 - VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN

      Datum vydání Nahrazuje  
7010 Sklo ve stavebnictví
ČSN 70 1023 ČSN EN 15998 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace 06 2011   a

 

71 - SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

72 - STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

      Datum vydání Nahrazuje  
 
           

 

73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

      Datum vydání Nahrazuje  
7300 Navrhování staveb, všeobecně
ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 01 2004   a
ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 08 2004   a
ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-1-2/NA National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire 03 2005   a
ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-1-2 OPR1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 12 2006   a
ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-1-2 OPR2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 02 2010   a
ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-1-2/NA edA National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire 11 2011   a
ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-1-2 NA ed.A National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire 05 2013   a
ČSN 73 0035 ČSN EN 1991-1-2 OPR3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 05 2013   a
ČSN 73 0035 ČSN P 1991-2-2 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-2: Zatížení konstrukcí - Zatížení konstrukcí namáhaných požárem 02 1997   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7308 Požární bezpečnost staveb
ČSN 73 0801 ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost - Slovník 01 2018   a
ČSN 73 0802+Z1   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 02 1998   a
ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 12 2000   a
ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 05 2009 73 0802 z 12 2000 a
ČSN 73 0802 Z1   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 02 2013 mění 73 0802 z 05 2009 a
ČSN 73 0802 Z2   Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 07 2015   a
ČSN 73 0802 Z3   Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 02 2020   a
ČSN 73 0802 Z4   Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 10 2020   a
ČSN 73 0802 ed2   Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 10 2020   a
ČSN 73 0804   Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty 10 1995   a
ČSN 73 0804   Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 10 2002

73 0804 z 10 1995

a
ČSN 73 0804   Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 02 2010 73 0804 z 10 2002 a
ČSN 73 0804 Z1   Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 02 2013   a
ČSN 73 0804 Z2   Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 02 2015   a
ČSN 73 0804 Z3   Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 02 2020   a
ČSN 73 0804 Z4   Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 10 2020   a
ČSN 73 0804 ed2   Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 10 2020   a
ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 09 1996   a
ČSN 73 0810 Z1   Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 05 2004 mění 73 0810 z 09 1996 a
ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 06 2005 73 0810 z 09 1996 a
ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 04 2009

73 0810 z 06 2005

a
ČSN 73 0810 Z1   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 05 2012 mění 73 0810 z 04 2009 a
ČSN 73 0810 Z3   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 12 2012    
ČSN 73 0810 Z2   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 02 2013 mění 73 0810 z 04 2009 a
ČSN 73 0810 Z3   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 06 2013 mění 73 0810 z 04 2009 a
ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 07 2016 73 0810 z 04 2009 a
ČSN 73 0810 OPR1   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 03 2020   a
ČSN 73 0818   Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 07 1997 73 0818 z 22.1.1982 a
ČSN 73 0818 Z1   Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 10 2002 mění 73 0818 z 07 1997 a
ČSN 73 0821   Požární odonost stavebních konstrukcí 28.2.1973b   a
ČSN 73 0821 a   Požární odonost stavebních konstrukcí 03 1980 mění 73 0821 z 28.2.1973 a
ČSN 73 0821 b   Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost
stavebních konstrukcí
1.9.1983 73 0821 z 28.2.1983 a
ČSN 73 0821   Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost
stavebních konstrukcí
07 2005   a
ČSN 73 0821 Z3   Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost
stavebních konstrukcí
05 2007   a
ČSN 73 0821 ed.2   Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost
stavebních konstrukcí
05 2007   a
ČSN 73 0822   Šíření plamene po povrchu stavebních hmot 29.9.1986   a
ČSN 73 0824   Požární bezpečnost staveb Výhřevnost hořlavých látek 12 1992 73 0824 z 15.5.1979 a
ČSN 73 0831   Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 15.5.1979   a
ČSN 73 0831   Požární bezpečnost staveb Shromažďovací prostory      
ČSN 73 0831 změna a          
ČSN 73 0831 změna b   Požární bezpečnost staveb Shromažďovací prostory 09 1990   a
ČSN 73 0831 změna c   Požární bezpečnost staveb Shromažďovací prostory 02 1991   a
ČSN 73 0831   Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 12 2001 73 0831 z 15.5.1979 a
ČSN 73 0831 Z1   Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 01 2010   a
ČSN 73 0831   Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 06 2011 73 0831 z 12 2001 a
ČSN 73 0831 Z1   Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 02 2013   a
ČSN 73 0831 Z2   Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 02 2020   a
ČSN 73 0831 Z3   Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 10 2020   a
ČSN 73 0831 ed2   Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 10 2020   a
ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb
Budovy pro bydlení a ubytování
01 1996   a
ČSN 73 0833 Z1   Požární bezpečnost staveb
Budovy pro bydlení a ubytování
12 2000   a
ČSN 73 0833 Z2   Požární bezpečnost staveb
Budovy pro bydlení a ubytování
01 2010   a
ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb –
Budovy pro bydlení a ubytování
09 2010 73 0833 z 01 1996 a
ČSN 73 0833 Z1   Požární bezpečnost staveb –
Budovy pro bydlení a ubytování
02 2013   a
ČSN 73 0833 Z2   Požární bezpečnost staveb –
Budovy pro bydlení a ubytování
02 2020   a
ČSN 73 0834   Požární bezpečnost staveb Změny staveb 06 1995 73 0834 z 2.3.1987 a
ČSN 73 0834   Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 07 2000 73 0834 z 06 1995 a
ČSN 73 0834 Z1   Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 01 2010 mění 73 0834 z 07 2000 a
ČSN 73 0834   Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 03 2011 73 0834 z 07 2000 a
ČSN 73 0834 Z1   Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 07 2011 mění 73 0834 z 03 2011 a
ČSN 73 0834 Z2   Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 02 2013 mění 73 0834 z 03 2011 a
ČSN 73 0835   Požární bezpečnost staveb Budovy
zdravotnických zařízení
04 1996 73 0835 z 17.6.1980 a
ČSN 73 0835   Požární bezpečnost staveb – Budovy
zdravotnických zařízení a sociální péče
04 2006 73 0835 z 04 1996 a
ČSN 73 0835 Z1   Požární bezpečnost staveb – Budovy
zdravotnických zařízení a sociální péče
02 2013 mění 73 0835 z 04 2006 a
ČSN 73 0835 Z2   Požární bezpečnost staveb – Budovy
zdravotnických zařízení a sociální péče
02 2020   a
ČSN 73 0835 Z3   Požární bezpečnost staveb – Budovy
zdravotnických zařízení a sociální péče
09 2020   a
ČSN 73 0835 ed2   Požární bezpečnost staveb – Budovy
zdravotnických zařízení a sociální péče
09 2020   a
ČSN 73 0842   Požární bezpečnost staveb
OBJEKTY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU
04 1996 73 0842 z 28.7.1989 a
ČSN 73 0842 Z1   Požární bezpečnost staveb – Objekty
pro zemědělskou výrobu
10 2004 mění 73 0842 z 04 1996 a
ČSN 73 0842 Z2   Požární bezpečnost staveb – Objekty
pro zemědělskou výrobu
04 2009 mění 73 0842 z 04 1996 a
ČSN 73 0842   Požární bezpečnost staveb – Objekty
pro zemědělskou výrobu
03 2014   a
ČSN 73 0842 Z1   Požární bezpečnost staveb – Objekty
pro zemědělskou výrobu
08 2018   a
ČSN 73 0843   Požární bezpečnost staveb Objekty spojů 18.8.1978   a
ČSN 73 0843 a   Požární bezpečnost staveb objekty spojů 03 1987 73 0843 z 18.8.1978 a
ČSN 73 0843   Požární bezpečnost staveb Objekty spojů 1.12.1993 73 0843 z 18.8.1978 a
ČSN 73 0843   Požární bezpečnost staveb Objekty spojů 1.4.1995 73 0843 z 18.8.1978 a
ČSN 73 0843   Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů 07 2001 73 0843 z 18.8.1978 a
ČSN 73 0843 Z1   Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů 04 2009 mění 73 0843 z 07 2001 a
ČSN 73 0843 Z2   Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů 02 2020   a
ČSN 73 0843 Z3   Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů 09 2020   a
ČSN 73 0843 ed2   Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů 09 2020   a
ČSN 73 0845   Požární bezpečnost staveb – Sklady 02 1997 73 0844 z 6.7.1977, 73 0825 z 7.5.1991 a 73 0867 z 7.5.1991 a
ČSN 73 0845 Z1   Požární bezpečnost staveb – Sklady 02 1999 mění 73 0845 z 02 1997 a
ČSN 73 0845 Z2   Požární bezpečnost staveb – Sklady 01 2010 mění 73 0845 z 02 1997 a
ČSN 73 0845   Požární bezpečnost staveb – Sklady 05 2012 73 0845 z 02 1997 a
ČSN 73 0848   Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 04 2009   a
ČSN 73 0848 Z1   Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 02 2013 mění 73 0848 z 04 2009 a
ČSN 73 0848 Z   Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 06 2017   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 73 0851 ČSN EN 1363-1 Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky 07 2020   a
ČSN 73 0851 ČSN EN 1363-2 Zkoušky požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy 02 2000   a
ČSN 73 0851 ČSN EN 1363-3 Zkoušky požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí 11 1999   a
730852
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
9/2019    
730852
Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování
12/2009    
730852
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
3/2005    
730853
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
10/2017    
730853
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
3/2019    
730853
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)
7/2016    
730853
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava
7/2016    
730853
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
8/2019    
730854
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
3/2013    
730854   10/2013    
730854
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
10/2017    
730854
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
5/2000    
730854
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
5/2000    
730854
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy
4/2005    
730854
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště
4/2005    
730855
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice
1/2010    
730855
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky
12/2019    
730855
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce
1/2020    
730855
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
03/2019    
730855
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny
12/2018    
730855
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
3/2019    
ČSN 73 0856   Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů 10.11.1986   a
ČSN 73 0856 Za   Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů 08 1991 mění 73 0856 z 10.11.0856 a
ČSN 73 0856   Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí 05 2012   a
ČSN 73 0856 ČSN EN 15882-2 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky 04 2018   a
ČSN 73 0856   Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů 09 2009   a
ČSN 73 0856   Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár 11 2012   a
730857
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
10/2017    
730857 ČSN EN 1366-1+A1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí 12 2020   a
730857 ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky 04 2018   a
730857
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
9/2009    
730857
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
10/2010    
730857
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
8/2010    
730857
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy
4/2005    
730857
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry
3/2005    
730857
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
12/2004    
730857
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku
10/2008    
730857 ČSN EN 1366-10+A1 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře 09 2019   a
730857
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
1/2019    
ČSN 73 0860 ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a kosntrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 09 2019   a
ČSN 73 0860 ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a kosntrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 08 2017   a
ČSN 73 0860   Požární klasifikace stavebních výrobků a kosntrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky 02 2010 73 0860 z 03 2006 a
ČSN 73 0860 ČSN EN 13501-3+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a kosntrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky 02 2010   a
ČSN 73 0860 ČSN EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a kosntrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře 08 2017   a
ČSN 73 0860 ČSN EN 13501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a kosntrukcí staveb - Část 5: klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru 08 2017   a
ČSN 73 0860 ČSN EN 13501-6 ed2 Požární klasifikace stavebních výrobků a kosntrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídících a komunikačních kabelů 12 2019   a
ČSN 73 0863   Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot 22.2.1991   a
ČSN 73 0863 Z1   Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot 02 2014   a
ČSN 73 0865   Požární bezpečnost staveb - Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech 23.2.1987, účinnost od 1.1.1988   a
ČSN 73 0866 ČSN EN 15725 Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb 12 2010   a
ČSN 73 0866 ČSN EN 15725 OPR1 Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb 03 2012   a
ČSN 73 0867 ČSN P CEN/TS 1187 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru 06 2012   a
ČSN 73 0870 ČSN P CEN/TS 16459 Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187 02 2020   a
ČSN 73 0872   Požární bezpečnost staveb Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 01 1996 73 0872 z 18.8.1978 a
ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 10 1995 73 0873 z 29.4.1986 a
ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 06 2003 73 0873 z 10 1995 a
ČSN 73 0875   Požární bezpečnost staveb Navrhování elektrické požární signalizace 29.3.1991, účinnost od 1.3.1992 73 0875 z 10.4.1987 a
ČSN 73 0875   Požární bezpečnost staveb Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 04 2011 73 0875 z 29.3.1991 a
ČSN 73 0884   Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene 08 2003 ČSN EN ISO 11925-2 z 09 2002 a
ČSN 73 0884   Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene 04 2011 73 0884 z 08 2003 a
ČSN 73 0885 ČSN EN 14390 Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy 05 2007   a
ČSN 73 0889 ČSN EN 14135 Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti 03 2005   a
ČSN 73 0895   Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek 03 2016   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7311 Zděné konstrukce, navrhování
ČSN 73 1101 ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 08 2006   a
ČSN 73 1101 ČSN EN 1996-1-2 OPR1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 10 2011   a
ČSN 73 1101 ČSN EN 1996-1-2 Z1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 12 2013   a
ČSN 73 1101 ČSN EN 1996-1-2 ed2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 12 2013   a
7312 Betonové konstrukce, navrhování
ČSN 73 1201 ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 11 2006   a
ČSN 73 1201 ČSN EN 1992-1-2 A1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 03 2020   a
ČSN 73 1201 ČSN EN 1992-1-2 OPR1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 10 2009   a

 

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7313
ČSN 73 1326   Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 4.12.1984   a
ČSN 73 1326 Z1   Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 11 2003   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7314 Kovové konstrukce, navrhování
ČSN 73 1401   Navrhování ocelových konstrukcí 03 1998   a
ČSN 73 1401 Z1   Navrhování ocelových konstrukcí 07 2001   a
ČSN 73 1401 Z2   Navrhování ocelových konstrukcí 05 2002   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 11 1994   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-1 A1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01 1997   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-1 A2 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 09 2000   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-1 Z1 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 10 2000   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 08 2005   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 12 2006   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-1/NA edA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings 05 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-1 Z1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-1 OPR1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 06 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-1 Z2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 04 2011   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-1 Z3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 07 2011   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-1 ed2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 07 2011   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-1 NA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings 08 2011   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-2 Předběžná norma Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáry 11 1996   a
ČSN 73 1401 ČSN ENV 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáry 07 2005   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáry 12 2006   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-2/NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design 05 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-2 OPR1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáry 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-2 Z1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 1.2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáry 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-2 NA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design 03 2012   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-3 Předběžná norma Navrhování ocelových konstrukcí Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily 12 1997   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-3 Z1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily 10 2000   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily
02 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-3/NA edA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rules – Supplementary rules for cold-formed members and sheeting 07 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-3 OPR1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily
03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-3 Z1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily
03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN P EN 1993-1-3 NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel struuctures - Patr 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting 03 2012   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-4 Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
03 1998   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
04 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
01 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-4/NA edA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-4: General rules – Supplementary rules for stainless steels 07 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-4 Z1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN P EN 1993-1-4 NA edA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-4: General rules – Supplementary rules for stainless steels 03 2012   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro rovinné deskostěnové konstrukce bez příčného zatížení 12 1998   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-5: Obecná pravidla – Boulení stěn
04 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn 02 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-5/NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements 07 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-5 OPR1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn 02 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-5 Z1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-5 NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements 02 2012   a
ČSN 73 1401 ČSN P ENV 1993-1-6 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro skořepinové konstrukce 02 2001   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-6: Pevnost a stabilita ocelových skořepin
09 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 1-6: Pevnost a stabilita ocelových skořepin
09 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-6 Z1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-6/NA edA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-6 OPR1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí 06 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN P EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro příčně zatížené rovinné prvky deskostěnových konstrukcí 12 2000   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Příčně zatížené deskostěnové konstrukce 11 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 09 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-7 OPR1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 02 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-7/NA edA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-7 Z1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-7 NA edA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading 03 2012   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 08 2005   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 12 2006   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-8/NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints 05 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-8 Z1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-8 OPR1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 07 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-8 Z2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 07 2011   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-8 ed2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 07 2011   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-8 NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints 02 2012   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 08 2005   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 09 2006   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-9/NA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue 01 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-9 Z1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-9 OPR1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 06 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-9 NA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue 03 2012   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Křehký lom 10 2005   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 12 2006   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-10/NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties 05 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-10 Z1 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-10 OPR1 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-10 OPR2 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 06 2011   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-10 NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties 03 2012   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Obecná pravidla - Navrhování ocelových tažených prvků 04 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-11 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků 01 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-11/NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel 07 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-11 Z1 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-11 OPR1 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků 06 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-11 NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel 03 2012   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 09 2007   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-12 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 09 2008   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-12/NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 03 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-12 OPR1 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 06 2010   a
ČSN 73 1401 ČSN EN 1993-1-12 NA edA National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 03 2012   a
ČSN 73 1451 ČSN P ENV 1993-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny 09 2000   a
ČSN 73 1451 ČSN EN 1993-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny 09 2007   a
ČSN 73 1451 ČSN EN 1993-5 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny 09 2008   a
ČSN 73 1451 ČSN EN 1993-5/NA edA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 5: Piling 03 2010   a
ČSN 73 1451 ČSN EN 1993-5 OPR1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny 06 2010   a
ČSN 73 1451 ČSN EN 1993-5 NA edA National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 5: Piling 03 2012   a
ČSN 73 1470 ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 12 2006   a
ČSN 73 1470 ČSN EN 1994-1-2 OPR1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 07 2007   a
ČSN 73 1470 ČSN EN 1994-1-2 OPR2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 02 2009   a
ČSN 73 1470 ČSN EN 1994-1-2 Z1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 03 2010   a
ČSN 73 1470 ČSN EN 1994-1-2 A1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 07 2014   a
7315 Kovové konstrukce, navrhování
ČSN 73 1501 ČSN EN 1999-1-2 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01 2009   a
ČSN 73 1501 ČSN EN 1999-1-2 OPR1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru 10 2010   a
7317 Dřevěné konstrukce, nevrhování
ČSN 73 1701   Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 3.5.1983    
ČSN 73 1701 Z2   Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 1.7.1994   a
ČSN 73 1701 Z3   Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 11 1996   a
ČSN 73 1701 Z4   Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 02 1998   a
ČSN 73 1701 Z5   Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 02 1999   a
ČSN 73 1701 Z6   Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 02 2000   a
ČSN 73 1701 Z7   Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 11 2007   a
ČSN 73 1701 Za   Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 9/1990   a
ČSN 73 1701 ČSN P ENV 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 05 1996   a
ČSN 73 1701 ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 03 2005   a
ČSN 73 1701 ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 12 2006   a
ČSN 73 1701 ČSN ENV 1995-1-1/NA edA National Annex – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings 09 2007   a
ČSN 73 1701 ČSN EN 1995-1-1 A1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 05 2009   a
ČSN 73 1701 ČSN ENV 1995-1-1 NA National Annex – Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1-1: General – Common rules and rules for buildings 11 2011   a
ČSN 73 1701 ČSN P ENV 1995-1-2

Předběžná norma Navrhování dřevěnných konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

04 1997   a
ČSN 73 1701 ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěnných konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 03 2005   a
ČSN 73 1701 ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěnných konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 12 2006   a
ČSN 73 1701 ČSN EN 1995-1-2/NA ed.A National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design 09 2007   a
ČSN 73 1701 ČSN EN 1995-1-2 OPR1 Eurokód 5: Navrhování dřevěnných konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 09 2010   a
ČSN 73 1701 ČSN EN 1995-1-2 NA ed.A National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design 11 2011   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7319
ČSN 73 1901   Navrhování střech - Základní ustanovení 03 2013   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7324
ČSN 73 2400 ČSN EN 13670 OPR1 Provádění betonových konstrukcí 07 2011   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7326
ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 14.3.2601   a
ČSN 73 2601 Za   Provádění ocelových konstrukcí 10 1990   a
ČSN 73 2601 Z2   Provádění ocelových konstrukcí 1.9.1994   a
ČSN 73 2601 N2   Provádění ocelových konstrukcí 09 1994   a
ČSN 73 2601 Z3   Provádění ocelových konstrukcí 03 1998   a
ČSN 73 2601 Z4   Provádění ocelových konstrukcí 09 2010   a
ČSN 73 2601 ČSN P EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 12 1997   a
ČSN 73 2601 ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových
konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
03 2010   a
ČSN 73 2601 ČSN EN 1090-1 Z1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových
konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
09 2010   a
ČSN 73 2601 ČSN EN 1090-1 OPR1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových
konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
08 2011   a
ČSN 73 2601 ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových
konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
05 2012   a
ČSN 73 2601 ČSN EN 1090-1 Z2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových
konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
05 2012   a
ČSN 73 2601 ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 04 2009   a
ČSN 73 2601 ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových
konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
01 2012   a
ČSN 73 2601 ČSN P EN 1090-3 Provádění ocelových konstrukcí – Část 3: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti 10 1998   a
ČSN 73 2601 ČSN EN 1090-3 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce 03 2009   a
ČSN 73 2601 ČSN P ENV 1090-4 Provádění ocelových konstrukcí – Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů 10 1998   a
ČSN 73 2601 ČSN P ENV 1090-6 Provádění ocelových konstrukcí – Část 6: Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 09 2001   a
ČSN 73 2603   Provádění ocelových mostních konstrukcí 01 1996   a
ČSN 73 2603 ČSN P ENV 1090-5 Provádění ocelových konstrukcí – Část 5: Doplňující pravidla pro mosty 08 1999   a
ČSN 73 2603   Ocelové mostní konstrukce – Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky 06 2011   a
ČSN 73 2604   Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových
konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
04 2012   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7329
ČSN 73 2902   Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) –
Navrhování a použití mechanického upevnění
pro spojení s podkladem
04 2011   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7334
ČSN 73 3451   Obecná pravidla pro navrhování a provádění
keramických obkladů
12 2005   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7340
ČSN 73 4055   Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 30.6.1962   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7341
ČSN 73 4108   Šatny, umývárny a záchody 09 1994   a
ČSN 73 4108   Šatny, umývárny a záchody 02 1999   a
ČSN 73 4108   Hygienická zařízení a šatny 02 2013   a
ČSN 73 4130   Schodiště a šikmé rampy Základní ustanovení 16.11.1985   a
ČSN 73 4130   Schodiště a šikmé rampy - Základní ustanovení 03 2010   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7342 Funkční díly stavebních objektů
ČSN 73 4200 ČSN EN 1443 Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky 04 2000   a
ČSN 73 4200 ČSN EN 1443 Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky 08 2003 73 4200 z 04 2000 a
ČSN 73 4200 ČSN EN 1443 Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky 09 2004 73 4200 z 08 2003 a
ČSN 73 4201   Navrhování komínů a kouřovodů 14.3.1988   a
ČSN 73 4201 1   Navrhování komínů a kouřovodů 1.12.1994 73 4201 z 14.3.1988 a
ČSN 73 4201 Z2   Navrhování komínů a kouřovodů 06 1999   a
ČSN 73 4201   Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 11 2002 73 4201 z 1988-03-14 a 73 4210 z 1988-03-14 a
ČSN 73 4201   Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 01 2008 73 4201 z 11 2002 a
ČSN 73 4201   Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 10 2010 73 4201 z 01 2008 a
ČSN 73 4201 Z1   Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 04 2013   a
ČSN 73 4206 ČSN EN 13384-1 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část: 1 Samostatné komíny 12 2003   a
ČSN 73 4206 ČSN EN 13384-1 A1 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část: 1 Samostatné komíny 08 2006   a
ČSN 73 4206 ČSN EN 13384-1 OPR1 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část: 1 Samostatné komíny 02 2007   a
ČSN 73 4206 ČSN EN 13384-1+A2 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část: 1 Samostatné komíny 02 2009   a
ČSN 73 4206 ČSN EN 13384-2 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny 05 2004   a
ČSN 73 4206 ČSN EN 13384-2+A1 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny 12 2009   a
ČSN 73 4206 ČSN EN 13384-2+A1 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny 04 2010   a
ČSN 73 4206 ČSN EN 13384-3 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem 08 2006   a
ČSN 73 4240 ČSN EN 1856-1 Komíny - Požadavky ma kovové komíny - Část 1: Systém komínovývh výrobků 12 2003   a
ČSN 73 4240 ČSN EN 1856-1 Komíny - Požadavky ma kovové komíny - Část 1: Systémové komíny 03 2005   a
ČSN 73 4240 ČSN EN 1856-1 A1 Komíny - Požadavky ma kovové komíny - Část 1: Systémové komíny 03 2007   a
ČSN 73 4240 ČSN EN 1856-1 Komíny - Požadavky ma kovové komíny - Část 1: Systémové komíny 03 2010   a
ČSN 73 4240 ČSN EN 1856-2 Komíny - Požadavky ma kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody 03 2005   a
ČSN 73 4240 ČSN EN 1856-2 Komíny - Požadavky ma kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody 07 2005   a
ČSN 73 4240 ČSN EN 1856-2 Komíny - Požadavky ma kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody 03 2010   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7343
ČSN 73 4301   Obytné budovy 06 2004   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7345
ČSN 73 4501   Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky 06 2004   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7351
ČSN 73 5105   Výrobní průmyslové budovy 12 1993   a
ČSN 73 5105 Z1   Výrobní průmyslové budovy 05 1996   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7352
ČSN 73 5245   Kulturní objekty s hledištěm podmínky viditelnosti 29.4.1986   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)
ČSN 73 5710   Požární stanice a požární zbrojnice 11 2006   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7359
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky – Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky – Specifikace 07 2004   a
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky – Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky – Specifikace 03 2005   a
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky – Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky – Specifikace 02 2013   a
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-1 Zařízení pro diváky – Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky 05 2013   a
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-2 Zařízení pro diváky – Část 2: Kritéria pro  navrhování provozních prostor – Parametry a národní situace 10 2006   a
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-3 Zařízení pro diváky – Část 3: Oddělovací prvky – Požadavky 06 2006   a
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-4 Zařízení pro diváky – Část 4: Sedadla – Charakteristiky výrobku 04 2007   a
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-5 Zařízení pro diváky – Část 5: Teleskopické tribuny 04 2007   a
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-6 Zařízení pro diváky – Část 6: Rozebíratelné (provizorní) tribuny 04 2007   a
ČSN 73 5905 ČSN EN 13200-6 Zařízení pro diváky – Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny 06 2013   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
           
7360 Stavby pro dopravu apod.
ČSN 73 6006   Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 4.1.1991   a
ČSN 73 6006   Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 08 2003   a
ČSN 73 6056   Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 10.8.1987   a
ČSN 73 6056   Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 02 2001   a
ČSN 73 6056   Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 03 2011   a
ČSN 73 6058   Hromadné garáže. Základní ustanovení 10.8.1987   a
ČSN 73 6058 Za   Hromadné garáže. Základní ustanovení 10 1988   a
ČSN 73 6058 Zb   Hromadné garáže. Základní ustanovení 8/1989   a
ČSN 73 6058 Z3   Hromadné garáže - Základní ustanovení 02 2001   a
ČSN 73 6058   Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 09 2011   a
ČSN 73 6059   Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení 18.8.1977   a
ČSN 73 6059 Za   Servisy a opravny motorových vozidel - Čerpací stanice pohonných hmot - Základní ustanovení 07 1991   a
ČSN 73 6059 Z2   Servisy a opravny motorových vozidel - Čerpací stanice pohonných hmot - Základní ustanovení 09 2006   a
ČSN 73 6060   Čerpací stanice pohonných hmot 09 2018   a
ČSN 73 6060 Z1   Čerpací stanice pohonných hmot 06 2020   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7361 Silniční komunikace
ČSN 73 6100   Názvosloví pozemních komunikací 6.7.1983   a
ČSN 73 6100 Z1   Názvosloví pozemních komunikací 06 1992   a
ČSN 73 6100 Z2   Názvosloví pozemních komunikací 10 2001   a
ČSN 73 6100-1   Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví 10 2008   a
ČSN 73 6100-1 Z1   Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví 07 2011   a
ČSN 73 6100-2   Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování pozemních komunikací 10 2008   a
ČSN 73 6100-3   Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací 11 2007   a
ČSN 73 6101   Projektování silnic a dálnic 01 2000   a
ČSN 73 6101   Projektování silnic a dálnic 10 2004   a
ČSN 73 6101 OPR1   Projektování silnic a dálnic 05 2005   a
ČSN 73 6101 Z1   Projektování silnic a dálnic 01 2009   a
ČSN 73 6101 Z2   Projektování silnic a dálnic 04 2013   a
ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 18.3.1986   a
ČSN 73 6110 Z1   Projektování místních komunikací 07 1995   a
ČSN 73 6110 Z2   Projektování místních komunikací 09 2003   a
ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 01 2006   a
ČSN 73 6110 Z1   Projektování místních komunikací 02 2010   a
ČSN 73 6110 OPR1   Projektování místních komunikací 04 2012   a
ČSN 73 6121   Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy 07 1994   a
ČSN 73 6121 Z1   Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy 03 1999   a
ČSN 73 6121   Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody 03 2008   a
ČSN 73 6126   Stavba vozovek Nestmelené vrstvy 07 1994   a
ČSN 73 6126-1   Stavba vozovek Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody 06 2006   a
ČSN 73 6126-2   Stavba vozovek Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku 06 2006   a
ČSN 73 6131-1   Dlažby a dílce, Část 1: Kryty z dlažeb 07 1994   a
ČSN 73 6131-2   Dlažby a dílce, Část 2: Kryty ze silničních dílců 07 1994   a
ČSN 73 6131-3   Dlažby a dílce, Část 3: Kryty z vegetačních dílců 07 1994   a
ČSN 73 6131   Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců 02 2010   a
ČSN 73 6133   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 06 1998   a
ČSN 73 6133   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 02 2010   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 1: Asfaltový beton
10 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 1: Asfaltový beton
03 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 1: Asfaltový beton
12 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy
10 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy
03 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-2 OPR1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy
12 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-3 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 3: Velmi měkká asfaltová směs
10 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-3 OPR1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 3: Velmi měkká asfaltová směs
12 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-4 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)
10 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-4 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)
12 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 5: Asfaltový koberec mastixový (AKM)
10 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 5: Asfaltový koberec mastixový
03 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 5: Asfaltový koberec mastixový
12 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-6 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 6: Litý asfalt
10 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-6 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 6: Litý asfalt
03 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-6 OPR1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 6: Litý asfalt
12 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 7: Asfaltový koberec drenážní (AKD)
10 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 7: Asfaltový koberec drenážní
03 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 7: Asfaltový koberec drenážní
12 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 8: R-materiál
03 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 8: R-materiál
03 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 20: Typové zkoušky
06 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-20 Asfaltové smsi – Specifikace pro materiály –
Část 20: Zkoušky typu
03 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-20 OPR1 Asfaltové smsi – Specifikace pro materiály –
Část 20: Zkoušky typu
05 2009   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 21: Řízení výroby u výrobce (FPC)
06 2006   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby u výrobce 03 2008   a
ČSN 73 6140 ČSN EN 13108-21 OPR1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby u výrobce 05 2009   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 73 6155 ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace 12 2003   a
ČSN 73 6155 ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace 06 2006   a
ČSN 73 6155 ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace 03 2011   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 1: Směsi zlepšené cementem pro podkladní a spodní podkladní vrstvy
01 2005   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 1: Směsi stmelené cementem
03 2008   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 2: Směsi zlepšené struskou
01 2005   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-2 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 2: Směsi stmelené struskou
03 2008   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-3 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 3: Směsi stmelené popílkem
01 2005   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-3 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 3: Směsi stmelené popílkem
03 2008   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými
pojivy
01 2005   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-4 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými
pojivy
03 2008   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-5 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními
pojivy
01 2005   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-5 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními
pojivy
03 2008   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 10: Zeminy upravené cementem
11 2006   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 10: Zeminy upravené cementem
03 2008   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-11 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 11: Zeminy upravené vápnem
11 2006   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-11 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 11: Zeminy upravené vápnem
03 2008   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 12: Zeminy upravené granulovanou vysokopecní struskou
11 2006   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace –
Část 12: Zeminy upravené struskou
03 2008   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-13 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními
pojivy
11 2006   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-13 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními
pojivy
03 2008   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-14 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 14: Zeminy upravené popílky 11 2006   a
ČSN 73 6156 ČSN EN 14227-14 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 14: Zeminy upravené popílkem 03 2008   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
           
           
ČSN 73 6160   Zkoušení silničních živičných směsí 27.10.1986   a
ČSN 73 6160   Zkoušení silničních živičných směsí 04 2008   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva 12 2001   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva 06 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: Obsah rozpustného pojiva 11 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-2 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost 07 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-2+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-3 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání  extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení 12 2001   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-3 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání  extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení 06 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-3 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 3: Znovuzískání  extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení 04 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-4 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona 12 2001   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-4 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona 06 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-4 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona 04 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-5+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-5 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti 05 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-5 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti 07 2010   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-5 OPR1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti 05 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-5 OPR2 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti 10 2013   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemvé hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa vážením ve vodě (hydrostatická metoda) 12 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemvé hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 07 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-6+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemvé hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-6 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemvé hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 11 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-7 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 7: Stanovení objemové hustoty 05 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 05 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-9 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemvé hmotnosti 07 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-10 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 10: Zhutnitelnost 03 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-10 OPR1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 10: Zhutnitelnost 09 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-11 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem 07 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-11 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem 03 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-11 OPR1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem 09 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-11 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem 11 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-12 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka – Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě
07 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-12 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka – Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě
03 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-12 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka – Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě
02 2009   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-13 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 13: Měření teploty 12 2001   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-14 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 14: Obsah vody 02 2002   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-15 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 15: Stanovení náchylnosti k segregaci asfaltových směsí 12 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-15 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci 07 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-16 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty 01 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-17 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa AKD 01 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-17 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního 08 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-17+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-18 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 18: Stékavost pojiva 01 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-18 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 18: Stékavost pojiva 08 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-19 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa 01 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-19 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa 08 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-19+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-19 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa 10 2012   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-20 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 20: Stanovení hloubky zatlačení trnu na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese 07 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-20 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese 03 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-20 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo na válcových zkušebních tělesech (CY) 10 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-21 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese 07 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-21 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese 03 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-21 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese 10 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-22 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 22: Zkouška pojíždění kolem 07 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-22 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 22: Zkouška pojíždění kolem 08 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-22+A1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 22: Zkouška pojíždění kolem 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-23 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka – Část 23: Zkouška příčným tahem
03 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-23 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové
směsi za horka – Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu
03 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-24 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě 01 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-24 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-24 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě 09 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-25 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 25: Zkouška dynamickým dotvarováním 10 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-25 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku 10 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-26 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost 01 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-26 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost 12 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-26 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost 09 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-27 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 27: Odběr vzorků 03 2002   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-28 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti 03 2002   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-29 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 07 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-30 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 01 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-30 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 04 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-30+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-30 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 10 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-30 OPR1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 04 2013   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-31 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem 01 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-31 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem 09 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-32 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem 11 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-32+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-33 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek 07 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-33 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek 11 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-33+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-34 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška 11 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-34+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-34+A1 OPR1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška 10 2008   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-34 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška 10 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-35 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi 04 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-35 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi 11 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-35+A1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi 12 2007   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-36 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky 05 2004   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-37 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA) 12 2003   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-38 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace 01 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-38 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace 07 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-39 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou 04 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-39 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou 11 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-40 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Drenážní schopnost materiálu 06 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-40 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ 09 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-40 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ 11 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-41 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti rozmrazovacím kapalinám 12 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-41 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin 06 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-42 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu 06 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-42 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu 09 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-42 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v asfaltovém recyklátu 07 2013   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-43 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot 12 2005   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-43 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot 06 2006   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-44 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese 03 2011   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-45 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 45: Zkouška SATS 11 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-46 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem 11 2012   a
ČSN 73 6160 ČSN EN 12697-47 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 47: Stanovení obsahu popílků v trinidadském asfaltu 11 2010   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-1 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků 07 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 01 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 10 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-2 Z1 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 09 2007   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 03 2011   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-2 OPR1 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 08 2014   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-3 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s neřízenými parametry 03 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-4 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch 03 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-5 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační stůl 09 2003   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-5 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační stůl 03 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-7 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji 08 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-7 Nestmelené směsi a stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji 04 2005   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-40 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy 01 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-41 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy 01 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-42 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy 01 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-43 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsi stmelených hydraulickými pojivy 01 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-44 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa slinuté vysokopecní strusky 12 2003   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-44 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa slinuté vysokopecní strusky 07 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-45 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy 07 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-45 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy 04 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-45 Z1 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy 04 2009   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-46 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV) 07 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti (CBR), aktuálního indexu únosnosti a lineárního bobtnání 08 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 04 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-47 Z1 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 09 2007   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 11 2012   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-48 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu 02 2006   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-49 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy 10 2004   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-49 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy 04 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-50 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu 06 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-50 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metoda pro výrobu zkušebních těles  pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu 11 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-51 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí vibračního pěchu 06 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-51 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metoda pro výrobu zkušebních těles  pomocí vibračního pěchu 11 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-52 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy vibrokompresí 06 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-52 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metoda pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí 11 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-53 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí axiálního tlaku 06 2005   a
ČSN 73 6185 ČSN EN 13286-53 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí axiálního tlaku 11 2005   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7362 Stavby mostní
ČSN 73 6208 ČSN P EN 1992-2 Navrhování betonových konstruukcí - Část 2: Betonové mosty 11 1998   a
ČSN 73 6208 ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstruukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady 05 2007   a
ČSN 73 6208 ČSN EN 1992-2 OPR1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstruukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady 10 2009   a
ČSN 73 6208 ČSN EN 1992-2 Z1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstruukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady 03 2010   a
ČSN 73 6208 ČSN EN 1992-2 NA edA National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailing rules 07 2011   a
ČSN 73 6221   Prohlídky mostů pozemních komunikací 07 1996   a
ČSN 73 6221 Z1   Prohlídky mostů pozemních komunikací 10 2004   a
ČSN 73 6221   Prohlídky mostů pozemních komunikací 03 2011 73 6221 z 07 1996 a
ČSN 73 6221 OPR1   Prohlídky mostů pozemních komunikací 04 2013   a
ČSN 73 6222   Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 04 2009   a
ČSN 73 6222   Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 07 2013   a
7363 Železniční komunikace
ČSN 73 6310   Navrhování železničních stanic 08 1996   a
ČSN 73 6360-1   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha Část 1: Projektování 07 1997   a
ČSN 73 6360-1 Zm1   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování 04 1999   a
ČSN 73 6360-1   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování 10 2008   a
ČSN 73 6360-2   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 07 1997   a
ČSN 73 6360-2 Zm1   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 04 1999   a
ČSN 73 6360-2   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 02 2007   a
ČSN 73 6360-2   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 10 2009   a
ČSN 73 6360-2 Z1   Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 02 2013   a
ČSN 73 6380   Železniční přejezdy a přechody 02 1993   a
ČSN 73 6380 Zm1   Železniční přejezdy a přechody 04 1996   a
ČSN 73 6380   Železniční přejezdy a přechody 04 2004   a
ČSN 73 6380 Z1   Železniční přejezdy a přechody 05 2008   a
ČSN 73 6380 OPR1   Železniční přejezdy a přechody 06 2010   a
ČSN 73 6380 Z2   Železniční přejezdy a přechody 02 2013   a
ČSN 73 6380 Z3   Železniční přejezdy a přechody 08 2013   a
7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně
ČSN 73 6503   Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem 21.12.1979   a
ČSN 73 6503 Za   Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem 10 1981   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
7370 Silniční zařízení
ČSN 73 7011 ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi 10 1998   a
ČSN 73 7011 ČSN EN 1423 A1 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi 01 2004   a
ČSN 73 7011 ČSN EN 1423 A1 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi 03 2005   a
ČSN 73 7011 ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi 08 2012   a
ČSN 73 7011 ČSN EN 1423 OPR1 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi 03 2015   a
ČSN 73 7012 ČSN EN 1424 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina 10 1998   a
ČSN 73 7012 ČSN EN 1424 A1 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina 12 2003   a
ČSN 73 7012 ČSN EN 1424 A1 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina 03 2004   a
ČSN 73 7013 ČSN EN 1790 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení 03 1999   a
ČSN 73 7014 ČSN EN 1871 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti 04 2001   a
ČSN 73 7015 ČSN EN 1824 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích 05 1999   a
ČSN 73 7015 ČSN EN 1824 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích 12 2011   a
ČSN 73 7018 ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky 07 1998   a
ČSN 73 7018 ČSN EN 1463-1 A1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky 04 2004   a
ČSN 73 7018 ČSN EN 1463-1 A1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky 03 2005   a
ČSN 73 7018 ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky 10 2009   a
ČSN 73 7018 ČSN EN 1463-2 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích 04 2001   a
ČSN 73 7018 ČSN EN 1463-2 Z1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích 03 2005   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 73 7061 ČSN EN 1794-3 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru 04 2017   a
7375 Tunely a jiné podzemní stavby
ČSN 73 7509   Průjezdný průřez metra 04 1996   a
7381 Stavební lešení a výtahy
ČSN 73 8107   Trubková lešení 7.10.1981   a
ČSN 73 8107 Za   Trubkové lešení 07 1986   a
ČSN 73 8107 Z2   Trubková lešení 1.12.1993   a
ČSN 73 8107   Trubková lešení 04 2005   a
7385 Automatizační a řídící systémy budov
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-1 Automatizační a řídící systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace 04 2011   a
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-2 Automatizační a řídící systémy budov (BACS) - Část 2: Hardware 02 2005   a
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-3 Automatizační a řídící systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce 02 2006   a
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídící systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol 07 2004   a
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídící systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol 08 2008 16484 (73 8521) z 07 2004 a
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-5 A1 Automatizační a řídící systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol 11 2009   a
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídící systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol 04 2011   a
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídící systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol 12 2012 16484-5(73 8521) z 04 2011 a
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-6 Automatizační a řídící systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat 06 2006   a
ČSN 73 8521 ČSN EN ISO 16484-6 Automatizační a řídící systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat 08 2009   a

74 - ČÁSTI STAVEB

      Datum vydání Nahrazuje  
7460 Pkna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky-okenice a clony
ČSN 74 6005 ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem 04 2002   a
7470 Dveře a vrata
ČSN 74 7050 ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 05 2015   a
7477 Doplňkové části stavebních objektů
ČSN 74 7717 ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody 12 2006   a

 75 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
           
7524 Nádrže a zdrže
ČSN 75 2411   Zdroje požární vody 04 2004   a
7550 Vodárenství. Všeobecné normy
ČSN 75 5025          
7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod
ČSN 75 9010   Vsakovací zařízení srážkových vod 02 2012   a

 

76 - SLUŽBY

      Datum vydání Nahrazuje  
7633 Služby pro podniky
ČSN 76 3304 ČSN EN 16763 Služby pro požárně bezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy 06 2019   a

77 - OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA

      Datum vydání Nahrazuje  
           

79 - PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ

      Datum vydání Nahrazuje  
7956 Obuv
ČSN 79 5603 ČSN ISO 9407 Velikost obuvi, Měření a označování, Systém Mondopoint 08 1994   a

80 - TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY

      Datum vydání Nahrazuje  
8087 Hadice, popruhy a podobné výrobky
ČSN 80 8711   Tlakové požární hadice 09 1993   a
ČSN 80 8711 N1   Tlakové požární hadice 07 1993   a
ČSN 80 8711 N2   Tlakové požární hadice 02 1994   a
ČSN 80 8711 Zm 1   Tlakové požární hadice 01 1995   a
ČSN 80 8715   Zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic 07 1994   a

81 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

      Datum vydání Nahrazuje  
           

82 - STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU

      Datum vydání Nahrazuje  
           

83 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍA ERGONOMIE

      Datum vydání Nahrazuje  
8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.
ČSN 83 2121 ČSN EN 352-1 Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu 06 2003   a
ČSN 83 2146 ČSN EN 16471 Přilby pro hasiče - Přilby pro likvidaci požárů v otevřeném terénu 07 2015   a
8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů
ČSN 83 2225 ČSN EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení 12 2009   a
ČSN 83 2252 ČSN EN 12941 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení 10 1999   a
ČSN 83 2282 ČSN EN 12021 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Tlakový vzduch pro dýchací přístroje 01 2000   a
8328 Ochranné oděvy
ČSN 83 2803 ČSN EN ISO 15384 Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu 10 2020   a
8332 Bezpečnostní hlediska strojů
ČSN 83 3251 ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana 07 2020   a

 

      Datum vydání Nahrazuje  
8382 Biopaliva
ČSN 83 8260 ČSN P CEN/TS 16214-2 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance 08 2014   a

84 - ZDRAVOTNICTVÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
8475 Digestoře
ČSN 84 7520 ČSN EN 14470-1 Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny 12 2004   a
ČSN 84 7520 ČSN EN 14470-2 Protipožární bezpečnostní skříně - Část 2: Bezpečnostní skříně pro láhve na stlačený plyn 04 2007   a

85 - ZDRAVOTNICTVÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
ČSN 85 5810 ČSN EN 13795-1 Operační oděvy a roušky - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chirurgické roušky a pláště 10 2019   a
ČSN 85 5812 ČSN EN 14683+AC Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení 02 2020   a
ČSN 85 5813 ČSN EN ISO 22610 Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Metoda stanovení odolnosti proti bakteriální penetraci za mokra 01 2007   a

87 - TELEKOMUNIKACE

      Datum vydání Nahrazuje  
         

88 - PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ

      Datum vydání Nahrazuje  
         

90 - KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY

      Datum vydání Nahrazuje  
         

91 - VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
9160 Úschovné objekty
ČSN 91 6030 ČSN EN 1047-1 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky 02 2020   a
ČSN 91 6030 ČSN EN 1047-2 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery 10 2019   a
ČSN 91 6032 ČSN EN 15659 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně 02 2020   a

93 - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
         

94 - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
         

96 - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

      Datum vydání Nahrazuje  
         

97 - VÝMĚNA DAT

      Datum vydání Nahrazuje  
         

98 - ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA

      Datum vydání Nahrazuje  
         

99 - METROLOGIE

      Datum vydání Nahrazuje  
9900 Všeobecná ustanovení, názvosloví, značky a měřící jednotky geometrických veličin
           
9901 Všeobecná ustanovení, názvosloví, značky a měřící jednotky geometrických veličin
           
9903 Délková měřidla čárková
           
9905 Přesnost souřadnicových měřících strojů /SMS/
           
9906 Měřidla délková, mikrometrická a posuvná měřidla, odchylkoměry a somkátory
           
9910 Měřidla délky, odvalovací a skládací
           
9921 Zkoušky měřičů proudu, napětí a výkonu
           
9931 Teploměry skleněné
           
9941 Měřidla hmotnosti - váhy
           
9944 Měřidla mechanických zkoušek materiálu - měřidla tvrdosti
           
9947 Měřidla středního absolutního tlaku
           
9954 Zkoušky elektronických filtrů
           
9961 Měřidla objemu skleněná
           
9963 Měřidla objemu kovová, Metal volume meters
           
9964 Měřidla velkého objemu
           
9968 Měřidla průtoku a průtočného množství plynu
           
9971 Měřidla fotometrická
           
9973 Měřidla optických vlastností látek
           
           
           
           
           
           
           
 
© pozarniochrana.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma